Firma H.J.C Polecki Trading jest zlokalizowana w centrum Polski. Nasz kraj od wieków jest łącznikiem pomiędzy wschodem i zachodem; w geopolityce określany jako „pomost bałtycko-czarnomorski”.

W Polsce spotykają się drogi wschód – zachód , północ- południe. To tu łączą się drogi z Rosji, Ukrainy, Kazachstanu. Dziś nawet istnieje bezpośrednie połączenie kolejowe z Chinami wożące towary z Państwa Środka do Łodzi. Połączenie to dzięki intensywnemu wsparciu wzrasta na znaczeniu i staje się jednym z najważniejszych wyzwań ekonomicznych dla chińskiej administracji jako część tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku.

Pomimo tego wymiana handlowa w sektorze agro pomiędzy Polską, Rosją Ukrainą i Kazachstanem wrasta z roku na rok. Branża rolna jest również bardzo mocna w innych krajach Europy Środkowej Takie kraje jak Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria również aktywnie uczestniczą w wymianie towarów z logiem EU, oferując dobra w przystępnych cenach i wysoką jakością.


Synergia:

Nasza firma pomaga w pozyskaniu i utrzymaniu owocnej współpracy pomiędzy partnerami z Europy Środkowej i Wschodniej. Dzięki naszej rozległej bazie kontaktów w całym regionie jak również w Azji Wschodniej naszym klientom wyszukujemy najlepsze oferty. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie wyższego poziomy wymiany handlowej dla każdej ze stron. Rozumianego jako optymalizacja kosztów do jakości, minimalizacja kosztów transportów, ułatwienie komunikacji poprzez skrócenie drogi decyzyjnej. Innymi słowy współpraca z nami się opłaca.

H.J.C POLECKI TRADING – Rzetelny dostawca dla wymagających.