Oferujemy produkty oraz półprodukty stosowane w branży piekarniczej w większości sprowadzane bezpośrednio z krajów ich pochodzenia.